Hà Nội: (04)37 17 15 19
HCM: (08)38 494 262 - 090 118 3418
Email: hoangle@mediapro.vn
Event mới thực hiện

In Lịch Để Bàn Đẹp,TpHCM Hà Nội,Giá Rẻ 52 Tuần Chữ A

Khổ Lịch Bàn 

Lịch bàn có 2 loại: Lịch chữ A và Lịch chữ M:

Lịch Chữ A:
 • Là loại lịch có 14 tờ, lò xo giữa, 1 tờ có 2 mặt (tổng cộng 28 mặt)
 • Kích thước 24 x 16cm. Giấy C230 gsm
Lịch chữ M: Giống lịch chữ A Nhưng có thêm tập giấy ghi chú (giấy note) 52 tuần - giấy CMatt 100 gsm.

Mẫu Lịch Để Bàn Đẹp 2015 - 2016:


In Lịch Để Bàn Đẹp,TpHCM Hà Nội,Giá Rẻ 52 Tuần Chữ A

Published:
Url:
In Lịch Để Bàn Đẹp,TpHCM Hà Nội,Giá Rẻ 52 Tuần Chữ A In Lịch Để Bàn Đẹp,TpHCM Hà Nội,Giá Rẻ 52 Tuần Chữ A
69 / 100 96 bình chọn

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ, Giá Cả In Lịch Ở TpHCM Hà Nội ?

Khổ Các Loại Lịch Treo Tường


Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ
Bìa treo lịch Bloc:
 • In Metalize - Offset, công nghệ thành phẩm hiện đại
 • Có 3 khổ, Gắn được 3 cỡ Blog Lịch:
 • Khổ 16x24 cm - gắn Bloc Đại Đặc Biệt
 • Khổ 14.5 x 20.5 cm - gắn Bloc Đại
 • Khổ 12 x 18 cm - gắn Bloc Đại Lỡ
Lịch Bộ Số Lò Xo Giữa:
 • Kích thước: 35 x 37 cm
 • Bìa Duplex định lượng: 1200 gsm
 • In Metalize ép vân bế nổi 3D
 • Phần lịch in giấy C.Matt 120
Lịch Lò Xo 7 Tờ:
 • Kích thước: 36 x 70 cm
 • Giấy C 200 gam
 • Ngoài ra chúng tôi thiết kế mẫu 1 tờ, 7 tờ, 13 tờ, 52 tuần.

Các Mẫu Lịch Treo Tường Đẹp 2015 - 2016

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch Lòxo Giữa
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch Lòxo Giữa

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch Lòxo Giữa
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch Lòxo Giữa

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH38 - Bốn Mùa Phát Đạt
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH38 - Bốn Mùa Phát Đạt

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH39 - Bình An Và Mơ Ước
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH39 - Bình An Và Mơ Ước

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH40 - Phát Triển Thịnh Vượng
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH40 - Phát Triển Thịnh Vượng

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH41 - Kết Nối Để Thành Công
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH41 - Kết Nối Để Thành Công

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH42 - Vạn Sự Như Ý
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH42 - Vạn Sự Như Ý

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH43 - Vươn Lên
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH43 - Vươn Lên

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH44 - Khoảnh Khắc Giao Mùa
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH44 - Khoảnh Khắc Giao Mùa

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH45 - Tăng Trưởng Bền Vững
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH45 - Tăng Trưởng Bền Vững

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH46 - Sống Khát Vọng
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH46 - Sống Khát Vọng

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH47 - Bí Mật Cuộc Sống
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH47 - Bí Mật Cuộc Sống

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH48 - Đếm Những Điều Hạnh Phúc
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH48 - Đếm Những Điều Hạnh Phúc

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH49 - Thành Phố Ngày Và Đêm
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH49 - Thành Phố Ngày Và Đêm

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH50 - Khoảnh Khắc Đời Thường
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH50 - Khoảnh Khắc Đời Thường

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH51 - Sắc Màu Quê Hương
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH51 - Sắc Màu Quê Hương

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH52 - Quê Hương & Biển Đảo
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH52 - Quê Hương & Biển Đảo

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH53 - Cảnh Đẹp Quê Hương
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH53 - Cảnh Đẹp Quê Hương

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH54 - Thành Phố Biển
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH54 - Thành Phố Biển

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH55 - 7 Kỳ Quan Thế Giới Mới
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH55 - 7 Kỳ Quan Thế Giới Mới

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH56 - 7 Kỳ Quan Thiên Nhiên
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH56 - 7 Kỳ Quan Thiên Nhiên

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH57 - Những Cây Cầu Đẹp Trên Thế Giới
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH57 - Những Cây Cầu Đẹp Trên Thế Giới

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH58 - Kiến Trúc Hiện Đại Thế Giới
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH58 - Kiến Trúc Hiện Đại Thế Giới

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH59 - Sắc Màu Thiên Nhiên
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH59 - Sắc Màu Thiên Nhiên

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH60 - Phong Cảnh Nhật Bản
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH60 - Phong Cảnh Nhật Bản

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH61 - Nghệ Thuật Cắt Tỉa Rau Củ Quả
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH61 - Nghệ Thuật Cắt Tỉa Rau Củ Quả

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH62 - Bốn Mùa Sen Nở
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH62 - Bốn Mùa Sen Nở

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH63 - Hoa Và Đá
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH63 - Hoa Và Đá

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH64 - Hoa Lan
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH64 - Hoa Lan

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH65 - Beautiful Flowers
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH65 - Beautiful Flowers

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH66 - Xe Đạp Và Hoa
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH66 - Xe Đạp Và Hoa

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH67 - Lễ Hội Dân Gian
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH67 - Lễ Hội Dân Gian

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH68 - Tranh Bính Thân
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH68 - Tranh Bính Thân

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH69 - Tranh Sông Nước
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH69 - Tranh Sông Nước

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH70 - Bon Sai
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH70 - Bon Sai

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH71 - Phong Thủy Tài Lộc
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ: Lịch 7 Tờ Lòxo AH71 - Phong Thủy Tài Lộc


Xem Video Mẫu Lịch Treo Tường ĐẹpTags: mẫu lịch treo tường độc đáo,  các mẫu lịch treo tường đẹp, mẫu lịch treo tường đẹp, giá thiết kế lịch treo tường, mua lịch treo tường ở đâu, lịch treo tường 7 tờ, lịch treo tường, lịch treo tường 1 tờ, lịch treo tường 13 tờ, lịch treo tường 52 tuần

Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ, Giá Cả In Lịch Ở TpHCM Hà Nội ?

Published:
Url:
Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ, Giá Cả In Lịch Ở TpHCM Hà Nội ? Mẫu Thiết Kế Lịch Treo Tường Đẹp Rẻ, Giá Cả In Lịch Ở TpHCM Hà Nội ?
69 / 100 96 bình chọn

Mẫu Lịch Bloc Đẹp, Giá Rẻ TpHCM Hà Nội Mua Ở Đâu ?

Lịch Bloc Trung Màu
Lịch Bloc Trung Màu

Khổ Lịch Bloc:

 • Lịch Bloc có các khổ:
 • Lịch Bloc Trung Màu
 • Lịch Bloc Trung PơLuya
 • Lịch Bloc Đại
 • Lịch Bloc Siêu Đại
 • Lịch Bloc Siêu Đại Đặc Biệt
 • Lịch Bloc Siêu Cực Đại

Mẫu Lịch Bloc Đẹp 2015 - 2016:

Mẫu Lịch Bloc Đẹp, Giá Rẻ TpHCM Hà Nội Mua Ở Đâu ?

Published:
Url:
Mẫu Lịch Bloc Đẹp, Giá Rẻ TpHCM Hà Nội Mua Ở Đâu ? Mẫu Lịch Bloc Đẹp, Giá Rẻ TpHCM Hà Nội Mua Ở Đâu ?
69 / 100 96 bình chọn

Lịch Nghỉ Tết 2015 2016, Mùng 1 Tết Là Ngày Mấy ?

Lịch Nghỉ Tết 2015 2016, Tết Tây Âm Lịch, Mùng 1 Tết Là Ngày Mấy
Lịch Nghỉ Tết 2015 2016, Tết Tây Âm Lịch, Mùng 1 Tết Là Ngày Mấy
Tết 2015 2016 sẽ vào các ngày nào ?

Âm Lịch Là: (8/2) tức giao thừa, (9/2) tức mùng 1 Tết âm lịch, (10/2) là mùng 2 Tết âm lịch, (11/2) là Mùng 3 Tết

Dương Lịch Tương Ứng Là: 8, 9, 10, 11, 12  tháng 2 /2016

Lịch Nghỉ Tết 2015 2016, Mùng 1 Tết Là Ngày Mấy ?

Published:
Url:
Lịch Nghỉ Tết 2015 2016, Mùng 1 Tết Là Ngày Mấy ? Lịch Nghỉ Tết 2015 2016, Mùng 1 Tết Là Ngày Mấy ?
69 / 100 96 bình chọn

Báo Giá In Lịch 2015, Treo Tường, 1 5 7 13 Tờ, Lò Xo, Bloc, Bàn

Báo Giá In Lịch 2015, Treo Tường, 1 5 7 13 Tờ, Lò Xo, Bloc, Bàn
Báo Giá In Lịch 2015, Treo Tường, 1 5 7 13 Tờ, Lò Xo, Bloc, Bàn
Để báo giá chính xác được giá cả của lịch tết, bạn cần chuẩn bị các thông tin sau:

 • Đối tượng khách hàng bạn cần tặng là ai?
 • Loại lịch bạn cần làm là loại nào: Bloc, để bàn, treo tường ...
 • Số lượng bao nhiêu là vừa đủ?
 • Bạn cần in những gì lên cuốn lịch, bao nhiêu màu sắc ?
Ngay sau khi nhận được các thông tin trên, đội ngũ tư vấn & thiết kế của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn để có sản phẩm ưng ý !

Báo Giá In Lịch 2015, Treo Tường, 1 5 7 13 Tờ, Lò Xo, Bloc, Bàn

Published:
Url:
Báo Giá In Lịch 2015, Treo Tường, 1 5 7 13 Tờ, Lò Xo, Bloc, Bàn Báo Giá In Lịch 2015, Treo Tường, 1 5 7 13 Tờ, Lò Xo, Bloc, Bàn
69 / 100 96 bình chọn

Công Ty In Lịch, Đặt Lịch Tết Ở Đâu Rẻ, Địa Chỉ In Lịch

Công Ty In Lịch, Đặt Lịch Tết Ở Đâu Rẻ, Địa Chỉ In Lịch
Công Ty In Lịch
Tại Tp Hồ Chí Minh
Đt: (08)38 494 262 - 090 118 3418
Email: hoangle@mediapro.vn
Địa chỉ: 369/9a Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình

Tại Hà Nội
Điện thoại: (04)37 17 15 19 - 0972 999 202
Email: hanoi@mediapro.vn
Địa chỉ: 101B/71 Tân Ấp, Ba Đình, Hà Nội

Tại Bình Dương
Điện thoại: 0948 636 881
Email: binhduong@mediapro.vn
Bản đồ đường đi tại Tp.Hồ Chí Minh

Quy trình đặt in lịch tết
 1. Tiếp nhận yêu cầu .
 2. Tư vấn và báo giá dựa trên kiểu lịch, số lượng & hình in trên lịch.
 3. Thiết kế theo yêu cầu.
 4. Ký hợp đồng
 5. Giao hàng
Hiện nay đã cung cấp sản phẩm tới tất cả 64 tỉnh thành trên cả nước: An Giang Bà Rịa-Vũng Tàu Bạc Liêu Bắc Kạn Bắc Giang Bắc Ninh Bến Tre Bình Dương Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cao Bằng Cần Thơ (TP) Đà Nẵng (TP) Đắk Lắk Đắk Nông Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Nội (TP) Hà Tây Hà Tĩnh Hải Dương Hải Phòng (TP) Hòa Bình Hồ Chí Minh (TP) Hậu Giang Hưng Yên Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lào Cai Lạng Sơn Lâm Đồng Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên - Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái

Tags: đặt lịch tết, công ty in lịch, địa chỉ in lịch, in lịch ở đâu rẻ

Công Ty In Lịch, Đặt Lịch Tết Ở Đâu Rẻ, Địa Chỉ In Lịch

Published:
Url:
Công Ty In Lịch, Đặt Lịch Tết Ở Đâu Rẻ, Địa Chỉ In Lịch Công Ty In Lịch, Đặt Lịch Tết Ở Đâu Rẻ, Địa Chỉ In Lịch
69 / 100 96 bình chọn

Giới Thiệu Công Ty Làm Lịch Tết

Giới Thiệu Công Ty Làm Lịch Tết
Giới Thiệu Công Ty Làm Lịch Tết
Kính Thưa Quý Khách Hàng,

Bộ lịch năm nay được Công Ty Media Pro công phu lựa chọn đề tài, tỷ mỉ biên soạn nội dung, tìm tòi sáng tạo trong thiết kế để gửi đến quý khách hàng nhân năm mới Bính Thân 2016 !
365 Nội dung và hình ảnh gắn kết để tạo thành những bộ lịch độc đáo, mang chiều sâu văn hoá, giàu tính thẩm mỹ và giá trị nhân văn, đặc biệt tiện dụng cho khách hàng... đó là phương châm mà chúng tôi hướng đến khi sáng tác những ấn phẩm lịch năm nay.

Kỹ thuật in nổi 3D, kỹ thuật cắt hoa văn bằng laser và công nghệ in thành phẩm đã tạo nên bộ mặt mới, đẹp, sắc nét và ấn tượng cho phần bìa treo, hộp, bìa còng, túi đựng các bloc lịch.

Trên tất cả, mỗi ấn phẩm lịch của công ty Media Pro khi đến tay khách hàng đều chứa đựng trọn vẹn tâm huyết và sự nỗ lực của chúng tôi, mong muốn gửi đến Quý vị những món quà Xuân đẹp độc đáo và ý nghĩa !

Chào mừng năm mới 2016 May mắn - Thịnh Vượng - Sức khoẻ tràn đầy.


Trân trọng !
www.lamlichtet.com

Giới Thiệu Công Ty Làm Lịch Tết

Published:
Url:
Giới Thiệu Công Ty Làm Lịch Tết Giới Thiệu Công Ty Làm Lịch Tết
69 / 100 96 bình chọn

Mẫu Lịch Độc Quyền, Thiết Kế In Lịch Độc Quyền

Lịch Độc Quyền
Lịch Độc Quyền

Lịch độc quyền là gì 

Lịch độc quyền là lịch sử dụng để xem ngày tháng nhưng đặc biệt mang phong cách cá nhân của công ty doanh nghiệp. Nội dung mang thông tin về thương hiệu doanh nghiệp đó như logo, địa chỉ, điện thoại liên lạc….ngoài ra còn có thêm thông tin về ngành nghề hoạt động hay sản phẩm của doanh nghiệp đó.

Nhìn chung Lịch độc quyền thiên về mẫu mã thiết kế hơn là nội dung bên trong. Bộ số dùng để xem ngày cũng được thiết kế sáng tạo và độc đáo gây ấn tượng cho người xem có thiên hướng về trang trí, nặng tính mỹ thuật.

Làm lịch độc quyền 

Đảm bảo được tính độc đáo và riêng biệt, được đăng ký bảo hộ về quyền tác giả thiết kế cũng như quyền xuất bản và nội dung hình ảnh đi kèm. Lịch độc quyền thường làm tặng phẩm cho tết thay cho quà. Cần phân biệt lịch độc quyền với các loại lịch khác có trên thị trường. Lịch độc quyền thường được thiết kế theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng với mục đích quảng cáo là chính. Cho nên thường thấy làm lịch độc quyền của đơn vị nào thì có hình ảnh của đơn vị đó đi kèm. Chúng ta còn thấy một vài đặc điểm nổi bậc khác của lịch độc quyền là về hình dáng rất đa dạng, phong phú về mẫu mã và hình thức trình bày.

Lịch bàn độc quyền

Lịch để bàn độc quyền được thiết kế theo 2 kiểu dáng phổ biến là lịch chữ A và lịch chữ M, lịch bàn chữ M thì có giấy Note đính kèm. Kích thước có rất nhiều kích thước khác nhau, dựa vào concerp thiết kế để có hình dáng phù hợp

Mẫu Lịch Độc Quyền, Thiết Kế In Lịch Độc Quyền

Published:
Url:
Mẫu Lịch Độc Quyền, Thiết Kế In Lịch Độc Quyền Mẫu Lịch Độc Quyền, Thiết Kế In Lịch Độc Quyền
69 / 100 96 bình chọn

Lịch Treo Tường Năm 2015

Lịch Treo Tường Năm 2015

Lịch Treo Tường Năm 2015

Published:
Url:
Lịch Treo Tường Năm 2015 Lịch Treo Tường Năm 2015
69 / 100 96 bình chọn

Sổ Agenda 2015 - 2016

Sổ Agenda 2015 - 2016


Sổ Agenda 2015 - 2016

Published:
Url:
Sổ Agenda 2015 - 2016 Sổ Agenda 2015 - 2016
69 / 100 96 bình chọn

Lịch Lò Xo Giữa Mặt Ngọc 2015


Lịch Lò Xo Giữa Mặt Ngọc 2015

Published:
Url:
Lịch Lò Xo Giữa Mặt Ngọc 2015 Lịch Lò Xo Giữa Mặt Ngọc 2015
69 / 100 96 bình chọn

Lịch Bloc Năm 2015


Lịch Bloc Năm 2015

Published:
Url:
Lịch Bloc Năm 2015 Lịch Bloc Năm 2015
69 / 100 96 bình chọn

Lịch Treo Tường 1 Tờ Nẹp Thiếc


Lịch Treo Tường 1 Tờ Nẹp Thiếc

Published:
Url:
Lịch Treo Tường 1 Tờ Nẹp Thiếc Lịch Treo Tường 1 Tờ Nẹp Thiếc
69 / 100 96 bình chọn

Lịch Để Bàn Chữ A M Năm 2015

Lịch Để Bàn Chữ A M Năm 2015

Published:
Url:
Lịch Để Bàn Chữ A M Năm 2015 Lịch Để Bàn Chữ A M Năm 2015
69 / 100 96 bình chọn